Abdullah b. Ayyaş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/05/2017 0

Abdullah b. Ayyaş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebü’l-Hâris Abdullah b. Ayyaş b. Ebî Rebîa el-Kureşî el-Mahzûmî Kıraat bilgisiyle tanınmış sahâbî. Babası Ayyaş ilk Müslümanlardandı. Habeşistan’a hicret etti, Abdullah orada dünyaya geldi. Sahâbî olup olmadığı ko­nusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, bazı rivayetlere dayanarak İbn Hacer ve İbn Abdülber sahabeden oldu­ğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber’den. Ömer, Abdullah b. Abbas, babası Ayyaş ve diğer bazı sahâbîlerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Haris. İbn Ömer’in azatlısı NâfT, Süley­man b. Yesâr rivayette bulunmuşlardır.

Kıraati arz yoluyla Übey b. Kâ’b’dan öğrendi. Kendisinden kıraat tahsil eden azatlısı Ebû Ca’fer Yezîd b. Kaka”, Şeybe b. Nassâh, Abdurrahman b. Hürmüz, Müslim b. Cündeb ve Yezîd b. Rümân. aynı zamanda, yedi kıraat imamından biri olan Nâfi-in de hocalarıdır. Devrinde Medine’nin kıraat sahasında en önde gelen şahsi­yetlerinden biri idi. Medine’de vefat et­ti. İbn Hibbân 64 (683-84) yılında ve­fat ettiğini belirtir. Zehebî de 70’den (689-90) sonra vefat ettiğine dair bir rivayet zik­reder.

Abdullah b. Ayyaş kimdir?

Abdullah b. Ayyaş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi‘dir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Abdullah b. Ayyaşhayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.