Abdullah b. Atik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/05/2017 0

Abdullah b. Atik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Abdullah b. Atîk el-Ensârî (ö. 12/633) Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahâbî. Medineli olduğu için el-Ensârî nisbesiyle anılan Abdullah. Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bü­tün savaşlara katıldı. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehid oldu.

Kaynaklarda Abdullah b. Atîk seriyyesi adıyla geçen ve birbirinden oldukça farklı bir şekilde rivayet edilen bir bas­kının kumandanı olarak tanınır. Bu bas­kın, Hz. Peygamber aleyhindeki her te­şebbüsü bütün gücüyle destekleyen yahudi zenginlerinden Ebû Râfi’i öldür­mek için tertiplenmiştir. Hayber civarın­da kendisine ait müstahkem bir binada oturan bu zengin yahudi, İslâmiyet aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini de­vam ettirdiği için, Hz. Peygamber Ab­dullah b. Atîk’in kumandasında ensardan dört kişilik bir grubu hicretin altın­cı yılı ramazan ayında onu öldürmekle görevlendirdi. Abdullah ve arkadaşları bir baskın sonucu Râfi’i evinde Öldürüp Medine’ye döndüler.

İbrânice de bilen Abdullah b. Atîk’ten sadece bir hadis rivayet edilmiştir.

Abdullah b. Atik kimdir?

Abdullah b. Atik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisidir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Abdullah b. Atik hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.