Abdullah b. Abdullah kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes 03/22/2017 0

Abdullah b. Abdullah kimdir? Hayatı hakkında bilgi: Abdullah b. Abdillâh Übeyy b. Selûl e)-Ensârî el-Hazrecî (ö.12/633) Medineli münafıkların reisi tbn Selûl’ün oğlu, sahâbî. Asıl adı Hubâb idi. Müslü­man olduktan sonra, babasının da kün­ye olarak kullandığı bu isim için Hz. Peygamber, “Hubâb şeytandır” diyerek adını Abdullah’a çevirdi. Sahâbîlerin ile­ri gelenlerinden olan Abdullah, Bedir’den başlamak üzere Hz. Peygamber’le bütün savaşlara katıldı.

Münafıktın suresinde de işaret edil­diği gibi (63/7-8), Müstalikoğullan Savaşı’ndan dönerken İbn Selûl. eskiden beri yürüttüğü bozguncu hareketlerine devam ederek muhacirler aleyhinde çirkin sözler sarfetmiş, “Medine’ye var­dığımızda soylu ve güçlü olanlar, zelil ve güçsüz olanları oradan kovacaktır” diyerek tahrikte bulunmuştu. Bunun üzerine Hz. Ömer, İbn Selûl’ün öldürül­mesi için Resül-i Ekrem’in emir verme­sini istemiş, fakat Peygamber, Mu-hammed arkadaşlarını öldürtüyor tar­zında bir ithama mâruz kalmamak için bu teklifi kabul etmemişti. Ancak Hz. Peygamber’in bu kararını henüz duy­mamış olan Abdullah Peygamber’e gi­derek eğer babası öldürülecekse, daha sonra intikam hissine kapılarak bir mümini öldürmemek için bu görevi biz­zat kendisinin yerine getirmek istediği­ni bildirdi. Hz. Peygamber buna izin vermedi ve ona babasıyla iyi geçinmesi­ni tavsiye etti.

Abdullah, babası ölünce hem onun vasiyetini yerine getirmek, hem de uh-revî bir fayda sağlamak ümidiyle Peygamber’e giderek babasını kefenlemek için ondan gömleğini istedi, ayrıca ce­naze namazını kıldırmasını da rica etti. Hz. Peygamber. Abdullah’ın bağlı bu­lunduğu Hazrec kabilesi mensuplarını İslâmiyet’e daha çok ısındırmak için gömleğini verdi ve cenaze namazını kıl­dırması ricasını da kabul etti. Ancak Ömer’in şiddetli itirazlarıyla karşılaştı. Ardından da Tevbe sûresinin 84. âyeti­nin nazil olmasıyla münafıkların cenaze namazını kıldırması yasaklandı.

Hz. Aişe’nin kendisinden hadis riva­yet ettiği Abdullah, Halife Ebû Bekir za­manında Müseylimetü’l-Kezzâb ile ya­pılan Yemâme Savaşı’nda şehid düştü.

Abdullah b. Abdullah kimdir?

Abdullah b. Abdullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisidir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Abdullah b. Abdullah hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.