Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/04/2017 0

Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: II. Murad devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri. Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Hak­kında teşekkül eden menkıbelerden Emîr Sultan’ın (ö. 833/1429) çağdaşı ol­duğu ve onunla sohbet ettiği anlaşıl­maktadır. Baldırzâde, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiğini söyleyerek onun Molla Fenârî ile ilgili bir menkıbesini nakle­der. Menâkib-ı Eşrefzâde’de Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî’nin (ö. 874/1469) Abdal Mehmed’in himmet ve feyziyle velîlik mertebesine eriştiği anlatılır. Bir rivaye­te göre Abdal’ın mekânı Hacı İbrahim adlı saf bir adamın dükkânıdır. Abdal Mehmed’in himmetiyle zengin olan hacı İbrahim, onun adına Abdal Camii’ni, kendi adına Gökdere semtindeki mesci­di yaptırmış ve daha başka vakıflar da tesis etmiştir. Menkıbelerin ışığında Abdal Mehmed’in XV. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği söylenebilir. Abdal Mehmed adına Bursa’da II. Murad ta­rafından yaptırılan cami, çeşmesi, tür­besi ve hazîresiyle birlikte bugün de varlığını muhafaza etmektedir.

Söz konusu Abdal Mehmedden baş­ka, Orhan Gazi zamanında yaşayıp Bur­sa’nın fethiyle ilgili menkıbesi bulunan Abdal Murad’ın oğlu olan bir Abdal Mehmed daha vardır. Bunun mezarı, 1933’te yıktırılan babasına ait zaviyenin hazîresindedir.

Abdal Mehmet kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedis‘dir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Abdal Mehmet hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site Yönetimi

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.