Abbas b. Velid b. Abdülmelik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/28/2016 0

Abbas b. Velid b. Abdülmelik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:  (ö. 132/749-50) Halife I. Velid’in oğlu, Emevi kumandanı. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi yoktur. İlk askerî faaliyetlerine ba­bası zamanında başladı. Özellikle amca­sı Mesleme b. Abdülmelik’le birlikte Bi­zans’a karşı yaptığı gazalarda büyük bir şöhret kazandı. 706 yılında, Tyana (Tuana) önlerinde Meymûn el-Cürcânî (Cürcümânî) kumandasındaki İslâm or­dusunun Marianus tarafından mağlûp edilmesi üzerine, buna misilleme olarak ertesi yıl Mesleme ile birlikte Tyana’yı kuşattı. Uzun süren bir muhasaradan sonra şehir teslim oldu. 708de. amca­sıyla birlikte Bedendûn (Pozantı) çevre­sinde bazı yerleri ele geçirdi. Sonra da kardeşi Mervân ile Orta Anadolu’da ba­zı kale ve kasabaları fethetti. Babasının ölümünden sonra bir müddet kenara itildiği ve hiçbir askerî harekâta katıl­madığı anlaşılmaktadır. Ancak, II. Yezîd zamanında Basra’da tehlikeli bir isyan çıkaran Yezîd b. Mühelleb’e karşı amca­sıyla birlikte gönderildi. Irak’ta Akr mevkiinde Mühelleb’in ordusunu mağ­lûp etti (720). Bu savaştan sonra tekrar Anadolu gazalarına katıldı.

Hayatının büyük bir kısmını seferler­de geçiren Abbas, sonunda Halife II. Velîd’e karşı başlatılan muhalefete katılmak zorunda kaldı ve kardeşi Yezîd b. Velîd’in ısrarı üzerine ona biat etti. Emevî ailesi içindeki İktidar mücadele­sinde mümkün olduğu kadar tarafsız hareket etmesine rağmen olayların pek dışında kalamadı; son Emevî Halifesi II. Mervân tarafından Harran’da hapsedil­di ve burada öldü.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.