Abbas b. Hüseyin eş-Şîrazi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2016 0

Abbas b. Hüseyin eş-Şîrazi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 362/973), Büveyhî veziri. 303’te (915) Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-ı Nafakât’ın başkanı Mühellebrnin ölümü üzerine, Muizzüddevle tarafından İbn Fesânces ile birlikte hükümette görevlendirildi. Bu arada Mühellebrnin kızı ile evlendi. 967’de Muizzüddevle’nin ölümünden sonra, onun oğlu ve halefi İzzüddevle Bahtiyar tarafından vezirlik sıfatıyla görevinde bırakıldıysa da rakibi İbn Fesânces’in entrikaları üzerine 970’te azledildi. Fa­kat ertesi yıl tekrar vezir oldu ve İbn Fesânces’i saf dışı bıraktı. Askere ver­mek üzere halktan zorla para toplama­sı, özellikle Bahtiyarın sofracıbaşısı İbn Bakiyye’nin düşmanlığını üzerine çekti. 973te onun çevirdiği bir entrika sonun­da tutuklandı ve yerine İbn Bakıyye ge­tirildi. Kısa bir süre sonra da Kûfe’de muhtemelen zehirlenerek öldürüldü.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.