A »

A HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLERAbdullah b. Ebû Bekir es-Sıddık kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdullah b. Ebû Bekir es-Sıddık kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 6, 2017 0

Abdullah b. Ebû Bekir es-Sıddık kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Abdullah b. Abdillâh Ebî Bekr b. Osman el-Kureşî et-Teymî (ö. 11/632-33) Hz. Ebû Bekir’in oğlu, sahâbî. Esma ile öz kardeş, Âişe ile de

Devamını Oku »
Abdullah bin Ebû Bekir bin Muhammed kimdir? Hayatı hakkında bilgi

Abdullah bin Ebû Bekir bin Muhammed kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes Mayıs 18, 2017 0

Abdullah bin Ebû Bekir bin Muhammed kimdir? Hayatı hakkında bilgi: Ebû Muhammed Abdullah b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm el-Medenî el-Ensârî (ö. 130/74748) Tabiîn devri siyer, megâzî,  ve hadis âlimi. Hazrec

Devamını Oku »
Abdullah ed-Dihlevî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdullah ed-Dihlevî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mayıs 18, 2017 0

Abdullah ed-Dihlevî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:  Abdullah b. Abdillatîf ed-Dihlevî en-Nakşibendî (ö. 1240/1824) Mutasavvıf, Nakşibendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu Hâlid-i Bagdâdî’nin şeyhi. Gulâmu Ali diye de tanınır. 1156’da (1743) Pencap’ta doğdu

Devamını Oku »
Charles Ambroise Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Charles Ambroise Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mayıs 18, 2017 0

Charles Ambroise Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1808-1844) Avusturyalı hekim. II. Mahmud döneminde tıp öğretiminin gelişmesine öncülük etmiştir. 23 Şubat 1808’de, Bohemya’nın merkezi Prag’da doğdu. Almanca kaynaklarda Kari Ambros olarak tanıtılmasına

Devamını Oku »
Ahmet Kala kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmet Kala kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mayıs 3, 2017 0

Ahmet Kala kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1961) Osmanlı dönemi esnafları ile ilgili birçok eseri bulunan Ahmet Kala, aslen Rize Kalkandere Dizdaroğlu sülalesindendir. Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra İstanbul

Devamını Oku »
Abdullah bin Cüd’ân kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdullah bin Cüd’ân kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mayıs 2, 2017 0

Abdullah bin Cüd’ân kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Zübeyr Abdullah bin Cüd’ân b. Amr el-Kureşî (ö. 600 m. [?]) Câhiliye devrinde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliği ile tanınan Kureyşli. Teym b. Mürre

Devamını Oku »
Abdullah bin Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdullah bin Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mayıs 2, 2017 0

Abdullah bin Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebü’l-Münzir Abdullah bin Cübeyr b. en-Nu’mân el-Ensârî (3/624) Uhud Savaşı’nda Ayneyn tepesindeki okçuların kumandanlığını yapan sahâbî. Evs kabilesine mensup olup Birinci Akabe Biatı’ndan sonra İslâmiyet’i

Devamını Oku »
Abdullah Cevdet kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdullah Cevdet kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mayıs 2, 2017 0

Abdullah Cevdet kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1869-1932) Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri. 9 Eylül 1869’da Arapkir’de doğdu. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Kâtibi Ömer Vasfi Efendi’dir. İlk

Devamını Oku »