A »

A HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLEREbû Muhammed Abderî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ebû Muhammed Abderî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 11, 2017 0

Ebû Muhammed Abderî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Muhammed Muhammed b. Muhammed b. Alî el-Abderî el-Hâhî er-Risâletü’I-Mağribiyye adlı seyahatnamesiyle meşhur VII. (XII.) yüzyıl müellifi. Abderî nisbesini Kureyşîler’den Abdü’d-Dâr b. Kusayy’ın soyundan geldiği

Devamını Oku »
Abdan el-Mervezi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdan el-Mervezi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 11, 2017 0

Abdan el-Mervezi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. İsa el-Mervezî (ö.293/906) Muhaddis Şafiî fakihi. Abdan diye şöhret bulduğu için bir­çok kaynakta Abdan b. Muhammed olarak zikredilen Abdullah, 220’de

Devamını Oku »
Abdan el-Ezdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdan el-Ezdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 11, 2017 0

Abdan el-Ezdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Osman b. Cebele el-Ezdî (ö. 221/836) Horasanlı hadis hafızı. Daha çok Abdan lakabıyla tanınan Abdullah b. Osman 145’te (762) doğ­du. Genç yaşta

Devamını Oku »
Abdan el-Ahvazi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdan el-Ahvazi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 11, 2017 0

Abdan el-Ahvazi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Mûsâ el-Ahvâzî el-Cevâlîki (ö. 306/918) Hadis hafızı. “Çuval dokuyan” veya “Çuval satan” anlamındaki Cevâlîkî nisbesini ve bazı kaynaklarda görülen el-Kâdî

Devamını Oku »
Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 4, 2017 0

Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. Güldeste sahibi Belîğ’e göre Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan Bursa’ya gelen kırk abdaldan bi­ridir. Bursa’nın

Devamını Oku »
Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 4, 2017 0

Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: II. Murad devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri. Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Hak­kında teşekkül eden menkıbelerden Emîr Sultan’ın (ö. 833/1429) çağdaşı ol­duğu ve

Devamını Oku »
Abbasi halifeleri ve tarihi hakkında bilgi

Abbasi halifeleri ve tarihi hakkında bilgi

kihaes Ocak 4, 2017 0

Abbasi halifeleri ve tarihi hakkında bilgi Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hanedanı

Devamını Oku »
Abbâse bint Mehdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abbâse bint Mehdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 4, 2017 0

Abbâse bint Mehdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 182/798), Abbasî halifelerinden Mehdî’nin kızı, Hâdî ile Hârûnürreşîd’in kız kardeşi. Güzelliği ve bilgisiyle meşhur olan Abbâse, önce Muhammed b. Süleyman b. Ali, onun Ölümünden

Devamını Oku »